Viteldíjra vonatkozó általános rendelkezések

Általános tarifa-/drótkötélpálya-/sífelvonó és sípálya használati szabályok Lachtal-Lifte u. Seilbahnen GmbH

 1. Az általános tarifa-/drótkötélpálya-/sífelvonó és sípálya használati szabályok, a közzétett ártáblázatok és a völgyállomás területén kifüggesztett, hatóságilag jóváhagyott szállítási feltételek a felvonótársaság és az ügyfél közötti szerződéses jogviszony részét képezik. A síbérlet megvásárlásával az ügyfél tudomásul veszi ezeket a feltételeket és kötelezettséget vállal azok betartására.
 2. Mindenkinek, aki igénybe veszi a drótkötélpályát, a felvonókat és sípályákat – beleértve az összes kapcsolódó felkínált létesítményt és berendezést -, érvényes síbérletet kell vásárolnia.
 3. a) A névre szóló bérlet megvásárlásával az ügyfél hozzájárul személyes adatainak automatikus regisztrációjához. Az ügyfél beleegyezik abba, hogy ezeket az adatokat az elektronikus adatfeldolgozás szabályai szerint ellenőrzési célból rögzítik és feldolgozzák, hogy ezzel megakadályozzák a kártyákkal való visszaélést, valamint, hogy felhasználhatóak legyenek ügyfélszolgálati célokra is.
  b) A síbérlet megvásárlásával/megszerzésével az ügyfél beleegyezik abba, hogy a jegykiadó és belépési pontokon személyes fényképes rögzítést, tárolást és feldolgozást végezzenek ellenőrzési célból a kártyával való visszaélések elkerülése érdekében. Ez esetben ezek az adatok a síbérlet érvényességi idejének végén törlésre kerülnek, amennyiben a kártyát a szerződésnek megfelelően használják. Azoknak az ügyfeleknek, akik nem kívánják, hogy fényképfelvétel készüljön róluk, ezt a szándékukat saját kezdeményezésükre kell jelezniük, ebben az esetben az adott ügyfél síbérletet kap, amely kizárja a fényképfelvételt. Azoknak az ügyfelek, akik a síbérlet fényképrőgzítés nélküli változatát választják, késésekre kell számítaniuk a síbérletek kiállításakor, valamint a drótkötélpályák/sífelvonók jegykiadó és belépési pontjain végzett rendszeres analóg ellenőrzések során.
 4. A síbérletek nem ruházhatók át és elektronikus adathordozón kerülnek kiadásra. A pénztárgépeknél kibocsátott elektronikus adathordozók (KeyCard) esetében 3,- EURO kulcskártya letétet kell fizetni. A pénztárgépeknél befizetett KeyCard letét teljes egészében visszatérítésre kerül a működőképes és mechanikailag sértetlen adathordozó visszaszolgáltatásakor.
 5. Minden kulcskártyát automatikusan ellenőriznek az elektronikus ellenőrzőrendszerrel felszerelt hozzáférési belépési pontokon.
 6. A síbérleteket be kell mutatni az illetékes ellenőrző szervnek szemrevételezéses ellenőrzés céljából a síterület egész területén végzett szúrópróbaszerű ellenőrzések során. Az ellenőrző szervek jogosultak a visszaélésszerűen használt síbérletek bevonására.
 7. Aki érvényes síbérlet nélkül vesz igénybe drótkötélpályákkal és/vagy a felvonókkal, valamint sípályákkal kapcsolatos szállítási szolgáltatást, az osztrák jog szerint büntetőeljárás alá vonható. A jogsértéseket minimum 50,- EURO pénzbírsággal büntetik (szerződésben foglalt büntetés), valamint a napijegy értékének teljes áron történő kifizetésével vagy az ügyészségnél büntetőeljárás céljából tett feljelentéssel.
 8. A síbérletekkel való visszaélés, mint például annak megengedhetetlen továbbadása a jogosultság pótlás nélküli visszavonását és a szállításból, illetve a síterületről való kizárást eredményezi. A visszaélést naptári naponként 50.- EURO pénzbírsággal büntetik (szerződésben foglalt büntetés), valamint a napijegy értékének teljes áron történő kifizetésével vagy az ügyészségnél büntetőeljárás céljából tett feljelentéssel. Már a síbérlet másik vendégre történő átruházásának kísérlete is visszaélésnek minősül.
 9. Olyan személyek sérüléseire vagy egyéb felmerülő káraira, akik érvényes síbérlet nélkül tartózkodnak a síterületen, nem vonatkozik aszerződés szerinti helytállás felelőssége.
 10. Az ügyfelek biztonsága érdekében a felvonótársaság fenntartja magának a jogot, hogy az időjárási vagy üzemeltetési körülmények miatt korlátozza az értékesítést és/vagy a szállítást. Az ügyfél nem jogosult síbérletének cseréjére annak elvesztése, ellopása vagy elfelejtett síbérlete esetén. Amennyiben a kötélpálya/felvonók által történő szállítás a felvonó társaságnak felróható okokból nem lehetséges, a viteldíj egyszeri utazási engedélyek esetén teljes egészében, többnapos síbérletek esetén pedig részlegesen visszatérítésre kerül, figyelembe véve a még fel nem használt üzemnapok számát. Gépészeti berendezések meghibásodása, áramkimaradás és hasonló helyzetek vis maiornak minősülnek, és nem jogosítják fel az ügyfelet a kifizetett tarifa visszatérítésére.
 11. Minden síbérlet csak a felvonó társaság önálló döntése alapján üzemben lévő drótkötélpálya-/sífelvonó és sípálya használatára jogosítja fel tulajdonosát. Ebből kifolyólag egyetlen ügyfél számára sem áll rendelkezésre az összes drótkötélpálya/sífelvonó és sípálya, mivel az azokhoz való hozzáférést különösen a meteorológiai, műszaki és üzemeltetési körülmények határozzák meg. Következésképpen az ügyfél aláveti magát a felvonótársaság által az ügyfelek biztonsága érdekében előírt részleges korlátozásoknak. A síbérlet árának visszatérítése csak a síterületen bekövetkezett sportsérülés esetén kérhető, a helyi orvos/kórház orvosi igazolásának bemutatásával és a síbérletnek a jegypénztárak egyikében történő azonnali letétbe helyezésével. A felvonótársaság önállóan dönt az ilyen kérelmekről, így az ügyfél jogi úton nem nem követelheti a síbérlet árának visszatérítését. A visszatérítés aránya minden kétséget kizáróan csak a síbérlet vásárlási értékén és használatának időtartamán alapulhat. Semmilyen esetben nem jár azonban visszatérítés a legfeljebb egy napig érvényes síbérletek után.
 12. A jogalkotó vagy valamely hatóság által elrendelt üzembezárás esetén (pl. járvány miatt) minden ügyfél jogosult a síbérlet árának a felvonó társaság általi visszatérítésére az alábbi feltételekkel: napi síbérlet vagy óránkénti síbérlet esetén az árat csak akkor térítjük vissza, ha az üzem bezárását a síbérlet érvényességének kezdete előtt rendelik el, és így a síbérletet nem lehet igénybe venni legalább egy hegymenetre. Többnapos síbérletek esetén egy példán szemléltetve a következő eljárást követjük: 5 napos síbérlet, amelyet az ügyfél 3 napig fel tudott használni – az 5 napos síbérlet és a 3 napos síbérlet közötti árkülönbséget visszatérítjük.
  A szezonbérletek esetében egyrészt az üzemnapok, másrészt az üzembezárások miatt kiesett napok arányát az adott szezon összes működési napja alapján számítjuk ki. Ebben az arányban térítjük vissza a befizetett síbérlet árát.
 13. A gyermekek, mint ügyfelek 125 cm testmagasságig csak felügyelő személy kíséretében vehetik igénybe a libegőket és a húzólifteket, kivéve, ha a létesítményspecifikus hatósági szállítási feltételek másként rendelkeznek. Azok az ügyfelek, akik betöltötték a 15. életévüket, és a húzólift használatában biztos, felelősségteljes járatossággal rendelkeznek, jogosultak gyermekeket – testmagasságuktól függetlenül – maguk előtt tolni. Tilos a húzóliftekkel kisgyermek(ek)et kézben tartva vagy kézzel a saját testhez szorítva szállítani. Minden más tekintetben az adott létesítmény szállítási feltételei érvényesek.
 14. A gyalogosok külön jegyei csak téli sporteszközök nélküli szállításra érvényesek. A gyalogosok nem léphetnek be a lesiklópályákra. A lesiklópályákon tilos szánkózni.
 15. Árkedvezmény azon ügyfelek számára érhető el, akik bizonyítottan legalább 70%-os fogyatékosságból adódó csökkentett keresőképességgel rendelkeznek (ez alól kivétel a már csökkentett árkedvezmény).
 16. A Nemzetközi Síszövetség (FIS) magatartási szabályai teljeskörűen érvényesek. A mások érdekeit figyelmen kívül hagyó magatartás, valamint a jelen magatartási szabályoknak vagy az általános viteldíjszabályoknak és szállítási feltételeknek a súlyos megsértése feljogosítja a felvonótársaságot arra, hogy kártérítés nélkül visszavonja a jogosultságot, továbbá büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
 17. A síterületen történt baleseteket követő mentésért/elszállításért a mentéssel/elszállítással érintett ügyfélnek áfával együtt 168,00 EURO általányösszeget kell fizetnie, amelynek mértéke évente ismételten megállapításra kerül.
 18. A sípályák naponta 17:00 és 8:00 óra között zárva tartanak, és ez alatt idő alatt tilos a belépés vagy a síelés. A zárva tartás ideje alatt a felvonótársaság nem nyújt biztonsági védelmet. Fennáll a sérülésveszély a lesiklópálya előkészítése, a csörlőkötelek, a hóágyúzás, valamint a szabadon lévő kábelek és tömlők miatt (a veszélyek példálódzó felsorolása).
 19. Az erdő szabad megközelíthetősége különleges felelősségérzetet igényel, és kötelez annak védelmére. Az erdészeti törvény értelmében az erdőben és a felvonók területén a téli sporteszközöket csak a kijelölt lejtőkön vagy síútvonalakon lehet használni. Tilos a 3 m alatti magasságú erdei kultúrákba belépni, valamint bárminemű hulladékot eldobni. Ennek figyelmen kívül hagyása az erdészeti törvény/hulladékgazdálkodási törvény szerinti feljelentés megtételét és a síbérletre való jogosultság kártérítés nélküli visszavonását vonja maga után.
 20. A felvonótársaság által biztosított parkolóhelyeket csak megvásárolt síbérlettel rendelkező ügyfelek használhatják, mégpedig kizárólag 8.00 és 20.00 óra között. Az e szabályt megsértve parkoló járműveket a felvonótársaság kerékbilinccsel láthatja el. A kerékbilincs felszereléséért és eltávolításáért naptári naponként 50,00 € átalánydíjat kell fizetni.

Utolsó frissítés: 2023. 11. 07.